Javnim savjetovanjem objavljenim na stranicama Grada Zadra započeo je projekt rekonstrukcije dvaju križanja na potezu od Autobusnog kolodvora do kružnog toka za Gaženicu. Rješavanjem jedne "crne točke" pogoršalo se stanje na dvama sljedećim raskrižjima, prvome kod podvožnjaka za Arbanase (Šestanski prolaz), poznatom po slaboj protočnosti vozila zbog semafora, te drugog nešto niže, na izlazu s Puta Kotlara, na kojemu se zbog slabe preglednosti često znaju događati prometne nesreće.

Zbog toga Grad Zadar pokreće rekonstrukciji raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice, s procijenjenom vrijednosti radova od 4,7 milijuna kuna bez PDV-a. Prethodno savjetovanje raspisano je kako bi zainteresirani građevinari mogli dati primjedbe na projekt, nakon čega će se raspisati natječaj.

Križanje ulica Vlatka Mačeka i Šestanskog prolaza je semaforizirano "T križanje",. dok je križanje ulica Put Kotlara i braće Miroslava i Janka Perice također T križanje ali nesemaforizirano. Na ulici Vlatka Mačeka i braće Miroslava i Janka Perice nema izdvojenih lijevih skretača, što stvara zastoje u prometu, navodi se u projektu rekonstrukcije što ga je izradio Damir Mandra.

Rekonstrukcija oba raskrižja provest će se dodavanjem lijevih skretača, s tim da onaj kod podvožnjaka ostaje sa semaforom, dok izlaz s Puta Kotlara i dalje ostaje bez njega. Širenje zbog dodavanja lijevih skretača izvest će se na sjevernu stranu zahvata te će tamo biti potrebno izmještanje ogradnih zidova, na koje će se trebati vratiti ogradne dijelove kapija, ulaze, reklamne panoe i sl. Duljina zahvata je oko 182 metra a osim nove kolničke konstrukcije prometnice i nogostupa izvest će se i dogradnja oborinske odvodnje.

Prilikom građevinskih iskopa investitor je dužan osigurati arheološki nadzor, a u slučaju nailaska na arheološke nalaze propisati će se zaštitna arheološka istraživanja. Sve troškove arheološkog nadzora i eventualnog istraživanja dužan je osigurati investitor. Rok završetka izvođenja ugovorenih radova je 120 radnih dana od dana uvođenja u posao.