U napuštenoj zgradi bolničkog laboratorija smjestila se županijska ambulanta Doma zdravlja.

Zna li javnost da u nju mogu doći vikendom kada njihovi liječnici obiteljske medicine ne rade? Bolje da ne znaju jer uvjeti u toj ambulanti su katastrofalni kako za liječnički tim tako i za pacijente. Ni jedni ni drugi nemaju klimu, a namještaj je iz poslijeratne Jugoslavije.

Otužan je to primjer stanja javnog zdravstva kojem sve više konkurira privatno. Neka se pacijenti barem osjećaju dostojanstveno za uslugu koju plate.

Međutim, oni koji su organizirali tu županijsku ambulantu, nisu se vodili tom mišlju. Prvo je ta ambulanta do 9. srpnja bila u sklopu prostora Poliklinike u kojem je Zavod za hitnu medicinu. Ali da ne bi pacijenti vikendom opteretili Hitnu službu koja pripada drugoj ustanovi, a još manje Hitni bolnički prijem zadarske bolnice, onda je rješenje nađeno u toj kamenoj zgradi koja će se ionako uskoro rušiti.

Liječnici obiteljske medicine negoduju u svojoj grupi, neki ne žele odraditi dežurstvo zbog tog tretmana pa radije plate nekom drugom liječniku svoju obavezu. Na stranici Doma zdravlja objavljena su dežurstva za rujan. A pacijenti se vjerojatno šutaju od jedne do druge i treće ustanove zdravstva posebice sa simptomima "korona je, korona nije".