Županijska uprava za ceste ulaže 3,5 milijuna kuna u obnovu cesta od Škabrnje do Nadina.

Jučer je krenula potraga za izvođačem radova koji će trajati 120 radnih dana. Prema projektu zadarskog projektantskog ureda GIN-Company, predviđena je rekonstrukcija dijela županijske ceste oznake 6021 u duljini od 1747 metara te obnova lokalne ceste 63122 u punoj duljini od cca 2348 metara.

- Trenutno su te prometnice u dosta lošem stanju, širine 4-5 metara, s oštećenom kolničkom konstrukcijom i lošim bankinama tamo gdje one postoje. Rekonstrukcijom predmetnih prometnica omogućit će se kvalitetnija i sigurnija prometna veza između Škabrnje i Državne ceste D56, što će pogotovo utjecati na bolju i sigurniju prometnu povezanost stanovnika Nadina sa Zadrom i Benkovcem, navodi se u projektu.

U sklopu radova županijska cesta će se na cijelom potezu proširiti na 5,5 metara i obostrano će se urediti bankine širine 0,5 metara, dok će lokalna cesta biti širine 5 metara s također obostranom bankinom širine 0,5 metara.

Ponude građevinara, zainteresiranih za ovaj milijunski posao, primaju se do 29. rujna.