Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova organiziraju 32. Međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2022., koji će se održati od 3.-6. studenog 2022. u Hotelu Zora u Primoštenu.

Tijekom trodnevnog programa manifestacije održat će se brojna stručna i znanstvena vinogradarsko-vinarska predavanja, te predstaviti inovacije, projekti, proizvođači vina i jakih alkoholnih pića.

Ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića obavljat će po kategorijama nekoliko Povjerenstava tijekom listopada, a dostava uzoraka proizvoda za ocjenjivanje već je započela. Propozicije i prijava za ocjenjivanje mogu se preuzeti na www.zsd.hr, a uzorci proizvoda dostavljaju se u Splitu i Zadru.

U Zadru osobno dana 1. listopada (subota) za buteljirane proizvode, te 15. listopada (subota) za kategoriju mladih vina u vremenu od 9,00 - 14,00 sati na adresi Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, 23 000 Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24h.