Ante Rubeša (Akcija mladih) i Ante Kolega (HD) izbačeni su s današnje sjednice Gradskog vijeća. Sve je počeo dok je sjednicom predsjedao potpredsjednik Bruno Milin (HDZ), koji je izbacio Rubešu na kraju rasprave o prijedlogu Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Zadra.

Rubeša je pokušao na ekranu prikazati jednu lokaciju na kojoj se nalazi hrpa otpada. Milin, koji je kao potpredsjednik GV-a preuzeo vođenje sjednice, nije mu dao da govori iz klupe. Rubeša je nastavio govoriti o lokaciji i zamolio tehničara da vrati slike, pa mu je Milin izrekao jednu, a potom i drugu opomenu, nakon čega ga je izbacio sa sjednice.

- Ne možete me izbaciti s Vijeća nego samo s točke, rekao je Rubeša i izašao iz vijećnice.

Kada je Vučetić uskoro ponovno preuzeo predsjedanje, Davor Karlović, koji je bio isključen sa sjednice u petak, tražio je da se primijeni isti kriterij kao na njega. Vučetić je u pravi mah rekao da će se konzultirati sa službama da vidi je li Rubeša izbačen s točke ili sa cijele sjednice, Enio Meštrović dodao je da Milin nije izrekao drugu opomenu nego ju samo najavio, pa isključenja nije moglo biti, no tada se uključio i Ante Kolega (HDZ).

- Rekao sam prije da niste faraon, a sad kažem da niste arbitar. Gdje je fonogram o isključenju gradonačelnika Dukića, za što uopće niste imali ovlasti? Hoću prijepis fonograma za gradonačelnika. Niste bili u tom trenutku predsjednik, Milin je zatražio zaštitarsku službu i ona je morala doći, rekao je Kolega.

Na dobacivanja nakon odlaska s govornice Vučetić je odgovorio prvom, drugom pa i isključujućom opomenom te je i Kolegu izbacio sa sjednice.

- Na kraju će ostati nas troje, ionako je u 3 sata sprovod, rekao je Vučetić, misleći na posljednji ispraćaj Duška Dule Bjelana.

Nakon njihovog izlaska u pitanje je došao i kvorum, ali uz četiri vijećnika koja su aktivna online, on je još uvijek bio važeći. Na sjednici danas nema ni gradonačelnika, koji je s nje izbačen u petak.