Pokret Otoka poslao je još jedno priopćenje na temu izrade nacrta Prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te, kako kažu, netransparentnosti rada Ministarstva s obzirom da još uvijek nisu javno poznata imena članova radne skupine koja izrađuje Prijedlog.

- S obzirom na nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji nas je zabrinuo jer evidentno ugrožava buduće pravo javnosti na neometano korištenje pomorskog dobra i morskih plaža u naseljenim i nenaseljenim područjima, uputili smo 26. kolovoza Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zahtjev za dostavom imena članova Radne skupine koja izrađuje Prijedlog novog zakona. Do dan-danas ga nismo dobili iako je to podatak koji bi trebao biti javno dostupan, što ukazuje na daljnju netransparentnost djelovanja Ministarstva oko ovog ključnog Zakona.

Temeljem Zakona o pravu na pristupu informacijama svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo znati informacije koje se tiču načina upravljanja i donošenja odluka tijela javne vlasti, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj i/ili lokalnoj razini. Cilj ovog Zakona je osigurati i omogućiti ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovno uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Prema ovom Zakonu svako tijelo javne vlasti dužno je tražitelju informacija odgovoriti u roku od 15 dana.

Dana 2. rujna službenik za informiranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odgovorio nam je da se zakonski rok za donošenje odluke o našem zahtjevu za pristup informacijama produžuje za dodatnih 15 dana iz razloga provođenja testa razmjernosti i javnog interesa. Ovo je, u krajnju ruku, jako neobično s obzirom na to da se test razmjernosti i javnog interesa ne provodi kada se radi o informaciji za koju je zakonom propisana objava, kao ni u slučajevima obavljanja javnih poslova (u ovom slučaju članova radnih skupina). Prema tome, nema osnove po kojoj bi imena članova Radne skupine bila zaštićena do trenutka kada se Zakon pusti u javno savjetovanje, stoga je ovakva odluka protivna Smjernicama za provedbu Zakona o pravu na pristupu informacijama.

Pozivamo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i ministra Olega Butkovića da objavi imena članova Radne skupine odmah i bez odgode kako bi javnost znala tko su stručnjaci i predstavnici javnih tijela koji sudjeluju u izradi nacrta i o kojima ovisi hoće li konačni Prijedlog Zakona omogućiti djelomično ili potpuno ograničavanje pristupa pomorskom dobru temeljem koncesija i planova upravljanja pomorskim dobrom.

Podsjećamo da je nacrt prijedloga Zakona izrađen 19. srpnja 2022. godine i dostavljen Pokretu otoka od strane državnog tajnika Josipa Bilavera na komentiranje, predvidio mogućnost ograničavanja korištenja pomorskog dobra za javnost nizom članaka, stoji u priopćenju.