Vijećnici Ivica Žuvela i Jure Zubčić jučer su, prilikom točke o izvršenju proračuna, na Županijskoj skupštini prozvali župana Božidara Longina zbog neizvršavanja najave o gradnji hospicija na Babindubu.

- Od hospicija ni H. Što je s tim?, pitao je Žuvela.

- Ministar Josip Aladrović u kampanji je najavio projekt, župan je rekao da su sredstva osigurana. U proračunu Mininstarstva zdravlja nije bilo iznosa, da bi nam kasnije bilo rečeno da je u proračunu drugog ministarstva te će ona ići prema Domu sv. Frane. Međutim, tog hospicija nema predviđenog u njihovim papirima. Prema tome, hospicij ne ide, kako je župan obećao.

Župan Božidar Longin je bio spreman na ovo pitanje, budući da je otkrio veliku novost:

- Jutros smo dobili potvrdu da je novac na računu Doma sv. Frane, rekao je župan, najavljujući kako i projekt azila ide prema predviđenom planu.

Ministarstvo državne imovine je 2019. godine Zadarskoj županiji darovalo nekretninu, bivšu vojarnu u Babindubu vrijednu 3,6 milijuna kuna izgradnju hospicija. Projekt Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije vrijedan je 6,4 milijuna kuna, a u njemu će se za 10 bolesnika s neizlječivom bolešću pružati sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb.