Poljoprivredno-edukacijski centar u Zemuniku kasni jer država još uvijek na Zadarsku županiju nije prebacila zemljište za pristupnu cestu. Kada se to dogodi, steći će se uvjeti za ishođenje građevinske dozvole, izvijestio je župan Božidar Longin, odgovarajući na pitanje Ante Rubeše zašto nema nikakvih aktivnosti nakon što je teren ograđen i trava pokošena.

- Kada je novinarka bila na terenu zatekla je na njemu ovce. Je li to još jedno predizborno obećanje, da bi netko tu imao ispašu i kosio travu, pitao je Ante Rubeša, sumnjajući da je zemljište nelegalno dano u zakup trećoj strani.

- Koliko su Županija i AGRAA potrošili za ograđivanje i ostale troškove za poljoprivredni centar, koliko se sijena potroši i koliko se može dobiti za najam? Tko ga koristi i po kojom osnovu, za ispašu ili sijeno? Tko je sklopio ugovor o najmu i kako se i kome plaća, na crno ili janjce?, pitao je Rubeša, a odgovore će dobiti, rekao je župan, pisanim putem.