Otvaranje novog dječjeg vrtića na Višnjiku pokvarila je kiša, koja je baš u trenutku kada su u njega trebali doći novinari i uzvanici krenula svom silinom i otkrila njegovu bolnu točku.

U predvorju vrtića u nekoliko minuta stvorila se lokva duboka desetak centimetara, kroz koju su se tek najhrabriji usudili krenuti. Roditeljima je ovo pokvarilo radost dolaska u novi objekt, ali nisu odustajali, već su se vraćali i prelazili uz rub, tamo gdje su procijenili da je vode najmanje.

Snalažljivost je pokazao i gradonačelnik Branko Dukić, koji je hodao zidićem do samog dolaska uz bočna vrata.

Kako je moguće da je u novom vrtiću nastao ovakva problem? Odgovor je u tome što se radi o rekonstrukciji vojnog objekta, a gradnja prilaznih rampi za invalide i ograđivanje ulaza, uz nedostatan odvod, pokazala su se lošim rješenjem. I to baš na dan svečanog otvaranja!

Direktor ŠC Višnjik Karlović najavio je kako će se promptno pristupiti dodatnim radovima kojima će se povećati kapacitet odvoda vode, iako je jasno da će pri većim količinama kiše u kratkom vremenu uvijek biti, makar manjih, problema.