Zadarski otoci uskoro će dobiti prvu Agendu za prelazak na čiste oblike energije. Agenda je strateški dokument koji će doprinijeti prelasku na čiste oblike energije i provedbi učinkovitih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama, a sve u skladu s Europskim zelenim planom kao putokazom za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine.

Agendu izrađuju Grad Zadar i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s udrugom Pokret otoka i lokalnim stanovništvom te uz podršku Tajništva za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji. Agendom je obuhvaćeno svih osam otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru - Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba i Škarda.

U cijelom procesu izrade Agende, važan je glas otočana koji se i sami mogu uključiti kroz ankete i radionice. Sudjelovanjem u anketi otočani će imati priliku dati svoj doprinos u analizi trenutnog stanja i definiranju plana prelaska na čiste oblike energije na uključenim otocima.

Anketa je dostupna na sljedećem linku.