Koliko su povezani stablo i čovjek, pokazali su nam u četvrtak, 3. studenog, srednjoškolci Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar u školskom dvorištu koji dijele s Turističko-hotelijerskom i ugostiteljskom školom.

U udruzi Eko Zadar sretni su što su zajedničkim snagama uspješno zasadili četiri sadnice stabala koja će ondje mnoge buduće generacije motivirati i podsjećati na važnost svakog zasađenog stabla. Ništa od ostvarenog ne bi bilo moguće bez djelatnika i stručnog osoblja tvrtke Nasadi d.o.o., kojima se ovim putem zahvaljuju na suradnji i nadaju se da će se ona u budućnosti nastaviti. Vrijedni učenici kontinuirano su kroz trajanje projekta JEKA! sudjelovali u aktivnostima čineći lokalnu aktivističku-volontersku grupu nazvanu „Sadionica!", dok će do konca studenog, a ujedno i konca samog projekta, aktivno sudjelovati i u kampanji.

Uloga stabala u borbi protiv negativnih posljedica klimatskih promjena

S ekološkog gledišta stabla imaju brojne važne uloge za ekosustav. Osim što doprinose zaštiti tla štiteći od erozije, sudjeluju u hidrološkom ciklusu i reguliraju lokalnu klimu, posebice evapotranspiracijom, te globalnu klimu kroz skladištenje ugljika. Njihove guste krošnje staništa su brojnim pticama i insektima i na taj način pridonose očuvanju biološke raznolikosti. Usto, ona pročišćuju zrak, filtriraju i čuvaju vodu, hlade ulice naših gradova i prirodna su izolacija kada su strateški postavljena oko objekata.

Klimatske promjene utječu na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (suša, ekstremne padaline, toplinski valovi, poplave i bujice, erozije, oluje, požari) i na postepene klimatske promjene (širenje sušnih područja, porast temperature zraka, zakiseljavanje mora, podizanje razine mora, tla i vodenih površina).

Postoji neupitan znanstveni i politički konsenzus da se klimatske promjene u značajnoj mjeri već događaju, a koji je potvrđen usvajanjem niza međunarodnih rezolucija i sporazuma. Proces prilagodbe klimatskim promjenama je dugotrajan postupak, koji se mora provoditi kontinuirano i planski, pristupajući mu strateški iskorištavajući sve mogućnosti koje su nam dostupne. Kao građanima, sadnja stabala i ozelenjavanje grada najefikasniji je i najjednostavniji put do smanjenja negativnih posljedica klimatskih promjena. Dok čekamo da vlast na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini ostvari svoje planove, zajedno možemo svakog dana malo više ozeleniti vlastita dvorišta i ulice i na taj način biti bliže stvaranju ugodnijeg i zdravijeg okoliša za sve nas.

Podsjetnik na ispunjavanje ankete "Koliko je tebi Zadar zelen?"

Podsjećamo da je prošlog tjedna objavljena anketa "Koliko je tebi Zadar zelen?" dostupna na sljedećoj poveznici.

Cilj je ankete dobiti uvid u razmišljanja i potrebe što većeg broja građana koji se svakodnevno susreću s različitim izazovima u gradu Zadru, posebice po pitanju prostornog uređenja i promjenama u prostoru koje donosi ubrzana urbanizacija te upravljanja gradskim zelenilom i krajobrazom.

Kampanja je financirana iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a). Projekt JEKA! je podržan sa € 149.850,00 EUR-a financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge "Eko-Zadar" i ne odražava nužno stavove država donatorica, Upravitelja Fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.