Jučer su otvorene četiri ponude za preuređenja ljekarne Andrović na Putu Petrića koje su uglavnom niže od procijene vrijednosti radova u iznosu od 2,6 milijuna kuna bez PDV-a. Ravnatelj Ljekarni Zadar Božo Čolak za taj je iznos dobio suglasnost skupštine bez puno propitkivanja o tome kako je moguće da toliko košta uređenje 133 bruto kvadrata.

Procjena vrijednosti radova od 2,6 milijuna bila je u natječaju Ljekarni Zadar, dok je projektant Igor Pedišić u natječajnoj dokumentaciji naveo procjenu od dva milijuna kuna.

Ljekarna na Petrićima ima bruto površine 133 kvadrata

Najnižu ponudu od 1.845.240 kuna dao je Hapilan iz Splita, dok je najviša stigla iz Zadra. Naime, Mozaik PB sa sjedištem na Stanovima ponudio je 2.526.482 kuna. Šprajc THD iz Slavonskog Broda dali su ponudu na 1.899.398 kuna, dok je Constructa Terra iz Zadra za taj posao licitirala s iznosom od 1.947.101 kuna.

Ljekarna Jadran na Relji pretvorena je političkom odlukom u dežurnu apoteku a da za to nisu bili predviđeni uvjeti pri adaptaciji

Slavonski građevinari su radili na preuređenju ljekarne Jadran koje je 2018. godine koštalo 1,6 milijuna kuna, što je bilo niže od procijenjene vrijednosti radova od 1,8 milijuna bez PDV-a.

Za ljekarnu na Petrićima povjerenstvo će ocijeniti ponude i predložiti ekonomski najpovoljniju na odabir ravnatelju Boži Čolaku.