Lučka uprava Zadar izvijestila je danas o stanju radova koji se odvijaju u sklopu projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok, s naglaskom na prikaz radova na rekonstrukciji i produženju gata.

Nakon što su, sredinom rujna 2022. godine, započeli radovi na rekonstrukciji (cca. 64,5 m) i dogradnji (u dužini od 15 metara) gata na Obali kralja Petra Krešimira IV., a koji su se u početku odnosili na uklanjanje kamenih obloga i demontažu kamenog opločenja, sada su radovi na gatu u punom zamahu.

Naime, u kratkom periodu od 3 mjeseca, demontirane su mornarske stepenice i lijevano-željezna polera (bitve), a izvršeno je i oko dvije tisuće m3 nadmorskih i podmorskih iskopa.

Izvođač je već ugradio i 65 novih betonskih temeljnih blokova na jugoistočnoj strani obalnog zida samog gata, te je izvršeno betoniranje prostora između ugrađenih temeljnih blokova i obalnog zida u količini od cca 330 m3.
Navedenom ugradnjom blokova, jugoistočna strana obalnog zida odnosno podmorski dio istog, kompletno je obnovljena u cijeloj svojoj dosadašnjoj dužini od 64,5 metara.

Trenutno, izvođač nastavlja s radovima na jugoistočnoj strani gata, prateći liniju obalnog zida i započinje s dogradnjom gata u predviđenoj dužini od 15 metara.

Ugovorni izvođač Zajednica ponuditelja Adriaing d.o.o. Kopar i Adriaing d.o.o. Buje, zaključno sa 31. 12. 2022. godine, izvršio je 80% ukupno predviđenih radova.