Gradsko vijeće Zadra jučer je bez riječi rasprave izglasalo donošenje Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog središta Višnjik. Na Gradsko vijeće je doveden i direktor Višnjika Denis Karlović u slučaju pitanja vijećnika, mada ga nije bilo na javnoj raspravi provedenoj u lipnju prošle godine.

Pročelnik Darko Kasap vijećnicima je kazao kako se Plan donosi ponajviše zbog potrebe gradnje rukometne dvorane, promjene lokacije za budući hotel te uređenja prostora nekadašnje menze u ugostiteljski objekt s muzejom košarke u prizemlju.

Izrađivači plana, zadarski D&Z,  predvidio je nadzemne etaže hotela u funkciji sportsko-
rekreacijskog centra u visine od 56 metara. Nova lokacija za budući hotel bila bi nadvišena - na postojećem parkiralištu Višnjika uz Ulicu dr. Slavka Perovića.

Prema usvojenom urabnističkom planu, visina poslovne građevine u kojoj bi se uredio restoran prema već postojećem idejnom rješenju, iznosit će 16 metara.

Potencijalni investitori, osobito Turistohotel koji je jedini poznat za projekt menze, morali su se načekati da bi usvajanjem urbanističkog plana mogli nastaviti s projektiranjem do građevinske dozvole.

Naime, pune dvije godine trebalo je za provođenje procedure na izradi i usvajanja Urbanističkog plana uređenja SC Višnjik. Gradsko vijeće Grada Zadra 17. ožujka 2020. godine donijelo je odluku kojom je pokrenut je postupak izrade Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik". Javni uvid u taj Plan bio je u lipnju 2022. godine, a Gradonačelnik Grada Zadra 29. prosinca 2022. godine utvrdio je Konačni prijedlog Plana na kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 20. siječnja 2023. godine dalo suglasnost.

Vijećnici su jučer izvan snage stavili dotadašnji DPU iz 2001. godine kojeg je izradio Marina projekt Nikole Bašića, iako je iz tog planskog dokumenta ostvareno 70 posto planirane namjene prostora u obuhvatu od 22 hektara.