U jednog od stambenih građevina novog naselja TIZ-a koje je nastalo prema planu uređenja i arhitektonskom projektu Nikole Bašića, proteklih par godina useljeno je pet malih poliklinika i ambulanti.

To je najnovije mjesto privatne prakse u Zadru u kojem se male ali i velike poliklinike te dentalni centri sve se više otvaraju.

Liječnici su našli dobru poziciju za svoje poduzetništvo u najvećoj zgradi TIZ-a u koje se 2015. godine sudskom dražbom prodala 23 poslovna prostora te 27 stanova.

Tamo je poliklinika Kranjčec, Diva, Troskot Biloglav i Bilan - od zubara, preko dermatologije, pedijatrije te ORL. Svi oni su na visokom prizemlju gdje je izgrađen niz poslovnih prostora, povezani zajedničkim stubištem. U prizemlju je ambulanta medicine rada ispred koje bude najveća gužva.

Ulazi su s južne strane zgrade na kojoj su oznake ambulanta manje vidljive, koliko je to reklama sa strane Tuđmanove ulice. I to za dvije poliklinike. Pri kraju je uređenje i treće staklene nadogradnje.

Zgrada koja se kolokvijalan naziva „zmija" radi svog oblika kako da je dobila novu kožu. Radi se o ostakljenju nadograđenom na fasadi  zgrade koje je bilo i prije, ali tek je sada vidljivo kada je na njega nalijepljena reklama.