Grad Biograd na Moru raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto višeg savjetnika za proračun, financije i računovodstvo.

Radi se o poslu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju udovljavati i sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, poznavanje rada na računalu i jednog stranog jezika.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, 8. ožujka.