U Zagrebu je, u bolnici na Rebru, u petak 24. ožujka u 99. godini života, 76. godini redovništva i 71. godini svećeničke službe preminuo fra Grgo Sikirić, redovnik i svećenik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Sprovod će biti u srijedu, 29. ožujka u 11 sati na Gradskom groblju u Zadru, a misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Zadru, na Relji.

Sikirić je rođen 13. veljače 1925. u Bibinjama u brojnoj katoličkoj obitelji od oca Roka i majke Ane, rođene Šimunić. Poslije šestogodišnje osnovne škole u rodnome mjestu primljen je 1939. u sjemenište franjevaca trećoredaca u Samostanu sv. Pavla Opata na otočiću Školjiću (kraj Preka na Ugljanu). Niže razrede gimnazije završio je 1943. u Krku, 5. i 6. razred na Školjiću, a maturirao je u sjemenišnoj gimnaziji u Splitu 1948. g. Prve redovničke zavjete položio je 28. kolovoza 1947. u Krku, a doživotne zavjete 8. prosinca 1951. na Školjiću. Poslije filozofsko-teološkog studija na Visokoj bogoslovnoj školi u Splitu zaređen je za svećenika u Zadru 29. lipnja 1952. Na služenju vojnog roka u JNA bio je kao svećenik od jeseni 1952. do ožujka 1955.

Bio je upravitelj župe u Tounju (1955. - 1963.), najprije kao član samostana u Ogulinu (do 1960.), a zatim kao gvardijan istoga samostana (1960. - 1963.). Djelovanje je nastavio kao župnik u Župi sv. Ivana Krstitelja u Zadru (1963. - 1966.) te kao gvardijan i župnik u Splitu (u Župi Svete obitelji nazaretske) od 1966. do 1972.; u tom je razdoblju vodio gradnju nove crkve. Poslije prebivanja u samostanima sv. Mihovila u Zadru i sv. Franje Odri (Zagreb) od 1972. do 1975. otišao je u Povjereništvo Provincije u SAD-u i obnašao službu kapelana u hrvatskoj župi sv. Nikole u Pittsburghu (1975. - 1980.) te župnika u istoj župi (1980. - 1994.). Poslije osnivanja Hrvatske personalne župe sv. Nikole (za Pittsburgh i Millvale) postao je u njoj sužupnik fra Romildu Hrboki (1994. - 1999.) te župni vikar fra Gabrijelu Badurini (1999. - 2000). U to je vrijeme dugi niz godina obnašao i službu drugog savjetnika Povjereništva (1980. - 1997.). Godine 2000. vratio se u Hrvatsku te živio i djelovao u Samostanu sv. Ivana u Zadru (2000. - 2019.). Prije četiri godine došao je u samostan sv. Franje u Odri radi oporavka te u njemu i ostao. Prije odlaska u Ameriku rado je i često vodio pučke misije i propovijedao po raznim župama i mjestima. U Odri je 27. lipnja prošle godine proslavio 70. obljetnicu svećeničkog ređenja.