U Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija otvorene su prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijskog dizajnera / Multimedijsku dizajnericu. 

Prijaviti se mogu sve nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju najmanje srednju stručnu spremu. Trajanje stručnog osposobljavanja za rad je šest mjeseci.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad svi polaznici imaju pravo na novčanu pomoć i refundaciju putnih troškova prema Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Završetkom programa polaznici će znati: fotografirati s profesionalnom opremom u studiju i na terenu i izraditi fotografije prema različitim potrebama i namjenama; strateški planirati i dizajnirati web stranice, izraditi baze podataka te stvarati aktivne stranice; snimati video materijale u studiju i na terenu, izvesti postprodukciju i obradu materijala do finalnog proizvoda - reklame; prezentirati i prilagoditi finalni proizvod prema zahtjevima klijenata;  dizajnirati i pripremiti materijale u tiskanoj formi koristeći prethodno znanje; komunicirati s klijentima i prezentirati uratke;

Prijavu, koja sadrži životopis, motivacijsko pismo i kopiju svjedodžbe / diplome potrebno je poslati e-mailom na adresu: [email protected]

Za više informacija možete se javiti na kontakt telefon: 023/ 627 - 895 i 023/ 627 - 890.
Rok za prijavu je 17. travnja 2023. a početak programa planiran je za listopad 2023.