Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zadru, MUP mora platiti nešto više od 10 tisuća eura zadarskom policajcu Draganu Števanji kojeg se sumnjičilo da je novinarima dao snimku kojom je razotkriveno kako je tadašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije, Josip Ćelić, vozio 166 kilometara na sat cestom gdje je dopuštena maksimalna brzina 50.

Objavio ju je RTL krajem 2019., ali ni nakon toga Ćelić nije sankcioniran. Dokazao je da je bio na službenom zadatku, pa je smio kršiti prometna pravila.

Zbog objave snimke tada je na disciplinskom postupku završio Dragan Števanja, koji je radio u postaji Prometne policije u Zadru. Na teret mu je stavljeno odavanje službene tajne. Odmah je i udaljen iz službe.

Disciplinski sud oslobodio ga je krivnje, a na posao se vratio u srpnju 2021. godine, te je tada odlučio tražiti naknade za godišnji odmor koje mu nisu bile isplaćene, te razliku u plaći budući da je od studenog 2019. do srpnja 2021. primao umanjeni iznos. Predstavnici MUP-a tvrdili su tijekom suđenja na Općinskom sudu u Zadru da mu ništa nisu dužni budući da je ipak bio disciplinski kažnjen.

Sud je, međutim, utvrdio da svaki zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje sam radnik nije odgovoran. Vještaci su tijekom procesa izračunali za koliki je iznos Števanja bio zakinut.

"Sud smatra da policijskom službeniku treba vratiti dio plaće koji mu je tijekom udaljenja iz službe nije isplaćivan budući da nije disciplinski kažnjen za težu povredu službene dužnosti", navedeno je u nepravomoćnoj presudi koju je objavio Telegram. Za blažu povredu za koju je proglašen krivim nije predviđeno udaljenje iz službe.

Osim deset tisuća eura, odnosno nešto više od 75 tisuća kuna, MUP će Draganu Števanji, kojeg je u ovom postupku zastupao poznati zadarski odvjetnički ured Korljan i partneri, morati platiti i 1.750 eura, odnosno oko 13,2 tisuće kuna sudskih troškova.

Števanja je pak tijekom cijelog tog slučaja šutio, iako je kao sindikalni povjerenik mogao pokušati javno istupati i odgovarati na optužbe.