Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore podnijelo je 1. veljače 2023. optužnicu pred Disciplinskim sudom HOK-e protiv zadarskog odvjetnika Milana Petričića zbog sastavljanja lažne punomoći za zastupanje načelnika Primoštena Stipe Petrine pred Općinskim sudom u Zadru, a Petrini će morati isplatiti i iznos od 2 tisuće eura.

Petrina je tužbu podnio nakon što je, kako je tvrdio, na hodnicima šibenskog suda slučajno doznao da je u Zadru izgubio spor koji je protiv njega poveo šibenski sudac Krešimir Krnić. Kada je obavio detaljan uvid u spis da vidi zašto nije bio pozvan na niti jedno ročište, niti su mu dostavljeni podnesci druge strane, vidio je da ga je na sudu zastupao Milan Petričić, koji se „lažno legitimirao kao punomoćnik tuženika", a da mu se nije obratio u niti jednom trenutku.

Nedvojbena je činjenica kako je odvjetnik krivotvorio potpis na punomoći, ustvrdio je Petrina, koji je odvjetnika i kazneno prijavio ODO-u u Zadru, zbog kaznenog djela lažnog predstavljanja i krivotvorenja isprave.

Održano je ukupno pet ročišta. Petričić na dva nije pristupio niti opravdao izostanak, a na jednom od njih je tvrdio kako je obavijestio svoju stranku o činjenici izvođenja dokaza saslušanjem stranaka, a da je Petrina službeno spriječen i da „ne bi stigao u termin koji je zakazan".

- Propustom tuženika onemogućeno je iznošenje daljnjih činjenica i dokaza koji se mogu podastrijeti sudu sve do zaključenja prethodnog postupka. Nedvojbeno je tužitelju postupanjima njegovog navodnog punomoćnika koji ga je zastupao s krivotvorenom punomoći nastala šteta, s obzirom da egzistira pravomoćna presuda sukladno kojoj je tužitelj dužan isplatiti 14.957,50 kuna u parnici, istaknuo je Petrina u tužbi.

Petričić je u obrani priznao da je kao odvjetnik predao vjerojatno „pogrešnu" punomoć, nije sporno da ga je isti zastupao na njegov zahtjev, a ne neovlašteno i bez njegova znanja, pa je „laž" da tužitelj ne bi ovlastio tuženika za zastupanje. Kaznena prijava koju je Petrina podnio nije provocirala niti istragu a kamoli kazneni progon tuženika, za tobožnje kazneno djelo jer dokazi ne ukazuju na učin kaznenog djela. Petrina ovim koristi priliku ili barem pokušava „na tuđi trošak" naplatiti svoju obvezu ignorirajući nesporno da ga je tuženik kao odvjetnik više godina zastupao pred Općinskim sudom u Zadru u još tri predmeta za koje zastupanje je „zaboravio" platiti odvjetničke usluge, a što je očito motiv za predmetnu tužbu.

- Utvrđuje se da je nesporno da tužitelj nije potpisao punomoć tuženiku da ga zastupa u predmetu, niti je predložio niti jedan dokaz da mu je tužitelj dao ovlaštenja da ga zastupa u predmetu. Nije obavještavao tužitelja o ročištima zakazanim u navedenom predmetu, propustio ga je obavijestiti da će biti saslušan u svojstvu stranke na zakazanom ročištu te je nesavjesnim obavljanjem odvjetničkog posla nanio štetu tužitelju, presudio je sudac Općinskog suda u Zadru Ivica Marinović.

Presuda je nepravomoćna i protiv nje se može izjaviti žalba.