Polovicom srpnja bit će tri godine od kada je gradonačelnik Branko Dukić potpisao ugovor s Nikolom Bašićem, vlasnikom Marinaprojekta za izradu stručnog elaborata Vrata Zadra EPP. Iznos od tada ugovorenih 230 tisuća kuna, isplaćen je ovih dana, ali u eurima. Akademiku Bašiću na račun firme iz Grada Zadra uplaćeno je 30.526,24 EUR. Zašto tek sada?

Rok za izradu tog elaborata bio je 60 dana od kada mu iz Grada dostave sve podloge. Lani su iz Odjela za graditeljstvo kada je ponovno aktualizirana tema Vrata Zadra, najavili kako će javnosti predstaviti Bašićev elaborat preinaka i etapnu gradnju na prostoru Ravnica. Valjda je to sad gotovo kada je i plaćeno.

Centralno mjesto tog prostora trebala je biti javna garaža, prokop kanala Foše, te još neki javni i uglavnom komercijalni sadržaji.

Projekt Ravnica za koje je 2008. godine napravljen anketni arhitektonski natječaj ušao je u 15. godinu planiranja pod nazivom Vrata Zadra. U međuvremenu se pojavila i UNESCO-ova zaštita zidina koja navodno već sada preko konzervatora brani bilo kakvu pomisao na montažnu garažu koja bi se podigla na sadašnjem parkingu na Đilu.

Pobjednik tog spornog natječaja bio je Nikola Bašić čije idejno rješenje sve je dalje od ostvarenja dok god ministri obećavaju uime Države koja niti u jednom obliku se ne želi odreći vojne imovine na Ravnicama (bivši dom avijacije još je uvijek u službi MORH-a).

Propao je i pokušaj izrade Urbanističkog plana uređenja Ravnica koji se u vrijeme gradonačelnika Božidara Kalmete predstavljao kao ključni dokument za urbanizaciju i novu namjenu tog najvrjednijeg prostora u Gradu. Bašić je za 300 tisuća kuna trebao nadzirati izradu plana koji je 2015. godine povjeren Željku Predovanu za 240 tisuća kuna. Ali posao nije obavljen pa nije ni izravno plaćen, ali možda je preko nekih novih studija.