Problem liječnika obiteljske medicine pri Domu zdravlja Zadarske županije ponajviše je nastao zbog specijalizacija obiteljske medicine, koju se plaća iz EU fondova. Dom zdravlja je dodijelio 9 takvih specijalizacija, ali to nije prvenstveni razlog zbog kojeg su neke ambulante ostale prazne.

Takvu specijalizaciju u Biogradu dobio je dr. Andrija Čakarun. Njega je u ambulanti zamijenila umirovljena liječnica dr. Ljubica Kutija ali na četiri sata. Ona se zapravo vratila u tu ordinaciju obiteljske medicine koju je preuzeo dr. Čakarun nakon što je ona prije par godina umirovljena.

U Benkovcu je odlazak liječnika na specijalizaciju nadomjestio liječnik iz druge benkovačke ordinacije. Slična situacija je u ambulanti u Neviđanima na otoku Pašmanu, iz koje je tamošnja liječnica otišla na specijalizaciju pa Pašmancima dolazi liječnik iz Kali u dogovorenim danima.

U Domu zdravlja su našli zamjenu za liječnicu dr. Kristinu Artuković, koja je također na specijalizaciji obiteljske medicine. Dok je nema tamo je dr. Predrag Orlović, nekadašnji ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu. On je prešao u Dom zdravlja gdje je na zamjenama. Iz kontinentalnog dijela Hrvatske došla je liječnica na zamjenu u ambulantu u Jasenicama.

U nekim ambulantama, poput one na Viru, u Privlaci te Obrovcu, pacijenti su bili bez izabranog doktora zbog njihovih bolovanja. Ali što kada doktor slomi nogu, što se dogodilo prije nekoliko dana dr. Ante Knezović iz ambulante u Gračacu? Tada ravnateljica Doma zdravlja dr. Renata Bek uspije angažirati liječnika iz Lapca, iz susjedne općine, druge Županije i druge ustanove. Sreća je što im je na raspolaganju i dr. Zlatko Kožar, koji ima privatnu ambulantu u Murvici.

Natječaji za liječnike u ambulantama obiteljske medicine dotle se ponavljaju. Osobito za Ist gdje i dalje nema stalnog doktora pa im u tjedni posjet dolazi liječnik iz Božave.