Novi list, kao najveći vjerovnik RTD-a, nekadašnjeg izdavača Zadarskog lista, kojega je preuzeo prošle godine, pokušao je opstruirati stečajnu upraviteljicu Dinku Trumbić u namjeri da angažira odvjetnika u osporavanju tražbine slovačke JOJ Media House. Trumbić je zbog zastare osporila tražbinu nekadašnjih vlasnika iz Slovačke od 654.512,52 eura, a kada su Slovaci podnijeli tužbu Trumbić je zatražila angažiranje odvjetnika, budući da je ona ekonomistica i ne može pred sudom zastupati vjerovnika.

Novi list je na Skupštini bio protiv angažiranja odvjetnika, zbog čega je reagirala predstavnica RH, budući da je suprotna interesima svih ostalih vjerovnika. Zašto bi najveći priznati vjerovnik glasao protiv svojih interesa?

Prema izvatku iz sudskog registra Suda u Bratislavi, navela je sutkinja Ardena Bajlo, proizlazi da je osoba ovlaštena za zastupanje JOJ Media House Richard Flimel, ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje Novog lista.

- Očigledno je da JOJ Media House koristi svoj položaj u odnosu na trgovačko društvo Novi list, te odlučuje o načinu na koji će glasovati na skupštini vjerovnika, navela je Bajlo. Odnosno, Novi list glasao je protiv prijedloga stečajne upraviteljice jer je druga strana u sporu - vlasnik Novog lista.

- Ovakvim postupanjem očigledno je da Novi list, koristeći položaj najvećeg vjerovnika koji ima više od 50 % svih priznatih tražbina, svakako želi ako ne onemogućiti stečajnu upraviteljicu u kvalitetnom vođenju sudskog postupka, a ono u najmanju ruku otežati joj taj postupak u kojem bi bila prisiljena samostalno zastupati stečajnog dužnika, premda za to nema potrebna znanja. Takvim postupanjem vjerovnik očito radi u korist samo JOJ Media House, čija je tražbina osporena, zanemarujući pri tome interese onih vjerovnika koji imaju utvrđene tražbine. Donoseći odluku da se ne odobri angažiranje odvjetnika. Novi list postupao je isključivo u svom interesu i interesu JOJ Media House s obzirom da oba ta društva imaju istu fizičku osobu za zastupnika po zakonu te je navedena odluka u suprotnosti zajedničkom interesu vjerovnika, navela je Bajlo te ukinula odluku Skupštine.

RTD će dobiti odvjetnika koji će zastupati RTD, time i najvećeg vjerovnika Novi list, protiv njegovog vlasnika JOJ Media House.