Ustanova INOVAcija - Otvorene prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijskog dizajnera / Multimedijsku dizajnericu

U Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija otvorene su prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Multimedijskog dizajnera / Multimedijsku dizajnericu. 

Prijaviti se mogu sve nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje imaju najmanje srednju stručnu spremu. Trajanje stručnog osposobljavanja za rad je 6 mjeseci.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad svi polaznici imaju pravo na novčanu pomoć i refundaciju putnih troškova prema Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Završetkom programa polaznici će znati:

• fotografirati s profesionalnom opremom u studiju i na terenu i izraditi fotografije prema različitim potrebama i namjenama;
• strateški planirati i dizajnirati web stranice, izraditi baze podataka te stvarati aktivne stranice;
• snimati video materijale u studiju i na terenu, izvesti postprodukciju i obradu materijala do finalnog proizvoda - reklame;
• prezentirati i prilagoditi finalni proizvod prema zahtjevima klijenata;
• dizajnirati i pripremiti materijale u tiskanoj formi koristeći prethodno znanje;
• komunicirati s klijentima i prezentirati uratke;

Prijavu, koja sadrži životopis, motivacijsko pismo i kopiju svjedodžbe / diplome potrebno je poslati e-mailom na adresu: [email protected]

Za više informacija možete se javiti na kontakt telefon: 023/ 627 - 895 i 023/ 627 - 890.

Rok za prijavu je 15. lipnja 2023., a početak programa planiran je za listopad 2023.