Poziv na konferenciju i sajam povodom 10. godišnjice članstva u Europskoj uniji
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, povodom 10. godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, organizira konferenciju i sajam EU projekata koji će se održati u ponedjeljak 26. lipnja 2023. godine u Providurovoj palači u Zadru.

Svečano otvorenje Sajma EU projekata bit će u 10 sati u Atriju Providurove palače, a početak. Konferencije je u 10.30 sati u Polivalentnoj dvorani Providurove palače.

Cilj Konferencije je informiranje stručne i opće javnosti o mogućnostima koje pruža EU kroz
predstavljanje primjera uspješnih projekata realiziranih tijekom 10-godišnjeg članstva u Uniji i novih mogućnosti za financiranje projekata EU sredstvima. Tijekom panela bit će dan osvrt na rezultate postignute tijekom 10-godišnjeg članstva u Uniji. U drugom dijelu konferencije predstavnici resornih ministarstava okupljenima će prezentirati prilike za nadolazeće razdoblje, te će biti predstavljene mogućnosti za financiranje novih projekata EU sredstvima u različitim sektorima. Konferencija se organizira u sklopu aktivnosti centra EUROPE DIRECT Zadar koji djeluje pri Agenciji.

Agencija ZADRA NOVA Sajam EU projekata organizira u sklopu projekta ZADRA NOVA ZA VAS, a cilj mu je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata kao i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata. Cilj Sajma je prezentacija projekata financiranih EU sredstvima na području Zadarske županije.

Predviđeno trajanje Sajma i Konferencije je do 13 sati.

Više informacija o Sajmu i Konferenciji možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije ZADRA NOVA. Zbog organizacijskih potreba, molimo da dolazak na konferenciju potvrdite na poveznici: https://forms.office.com/e/Ub4QWUr90Q

Upute korisnicima EU sredstava za prijavu sudjelovanja na Sajmu dostupne su na poveznici: https://www.zadra.hr/hr/novosti/3789-poziv-na-sudjelovanje-na-sajmu-eu-projekata-u-zadru