Na dnevnom redu nove sjednice Gradskog vijeća, koja je zakazana za 15. ožujka, opet su se našli milijuni za Košarkaški klub Zadar.

Nakon što im je dana kapitalna pomoć te smanjen dug preko uplate Višnjiku, KK Zadar sada traži suglasnost i jamstvo za podizanje kredita u iznosu od 3,7 milijuna kuna. Kako doznajemo, taj novac im treba za tekuće poslovanje jer su već potrošili pet milijuna kuna koje su dobili iz gradskog proračuna. Pitate se kako su taj iznos potrošili u svega dva mjeseca? Tako što su imali obveze za kredite koje nisu prikazivali, a morali su ih vratiti na početku godine. Ako Grad Zadar pristane na to im bude jamac za taj kratkoročni kredit, već na proljeće ponovno će u pitanje doći daljnje funkcioniranje kluba zbog dospijeća pet milijuna kuna kroz predstečajnu nagodbu.

- Već u prvom dijelu godine, kad su inače dobivali 5 milijuna kuna, predviđeno je 11,7 milijuna kuna i sada povrh toga traže i jamstvo za kredit. Godina je tek počela i pitanje je što će još tražiti rebalansima. Gradsko vijeće je u prošloj godini bilo Gradsko vijeće Košarkaškog kluba Zadar jer je to nametnuto kao glavna tema. Za Zadar bi bilo porazno da ova proračunska godina bude godina u kojoj to nije proračun Grada Zadra nego proračun KK Zadar, komentirao je predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić ovu točku koja će zasigurno izazvati veliku raspravu na skorašnjoj sjednici.