Trgovački sud u Zadru odbacio je zahtjev Finansijske agencije za provedbom stečajnog postupka nad Udrugom navijača Tornado Zadar.

Nakon što je Financijska agencija je 9. ožujka podnijela sudu zahtjev za provedbu skraćenoga stečajnog postupka, navodeći da isti na dan 8. ožujka 2022. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 5.888,69 kuna te da nema zaposlenih, iz udruge su 25. ožujka dostavili potvrdu da su sva dugovanja podmirena.

S obzirom da Tornado na taj dan u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje više nije imao evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje te da račun nije bio u blokadi, sutkinja Anamarija Kovačić Milković odbacila je zahtjev Fine.