Prema podacima koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja objavilo nakon četvrtog ovogodišnjeg mjerenja kakvoće mora samo je jedna plaža na području Zadra ocijenjena kao plaža s umjereno onečišćenim mora za kupanje. Riječ o plaži Kolovare na dijelu kod škole u Arbanasima. Sve ostale ocijenjene su kao plaže s morem visoke kakvoće ili morem podobnim za kupanje.