Od ponoći će Slovenija na svojim granicama prema Hrvatskoj primjenjivati šengenski režim.
To znači da ćemo od sada pri ulasku u Sloveniju morati imati karton u koji će se udarati žig o prelasku granice. Kartone, koje će besplatno davati granična policija građanima prilikom izlaska iz zemlje, se mora čuvati, a eventualni gubitak morat će se prijaviti policiji ili hrvatskom veleposlanstvu u Sloveniji. Karton se jedino neće moći koristiti u slučaju da osoba samo preko Slovenije putuje u neku drugu zemlju Europske unije, tada se u obzir dolazi samo putovnica.
Još nije poznato kako će se na prohodnost graničnih prijelaza odraziti utiskivanje žigova u kartone.Slovenski mediji ističu da kontrola koja se za putnike iz trećih država vodi putem šengenskog informacijskog sustava još od početka rujna sama po sebi ne bi smjela izazivati zastoje na granici.