Na zahtjev Cemexa iz Solina, najveće tvornice cementa u Hrvatskoj, nad Heresom d.o.o. iz Vira uveden je stečaj. Cemex od Heresa potražuje 2,1 milijun kuna, no kolike dugove ima ta tvrtka, tek će se doznati jer je prvo izvještajno ročište na zadarskome Trgovačkom sudu sazvano za početak listopada.

Dotad svi Heresovi poslovni partneri koji imaju nenamirena potraživanja trebaju podnijeti svoje zahtjeve, a stečajna upraviteljica Marica Nekić će ocijeniti jesu li ta potraživanja utemeljena.

Stečaj nad Heresom je uveden prije nekoliko dana, a sada slijedi najosjetljiviji dio - uručivanje otkaza za 71 zaposlenika.
Prebacivanje radnika

Zanimljivo je da je najveći dio tih zaposlenika u Heres prešao iz tvrtke Miličević d.o.o., koja je odavno otišla u stečaj, a oko tog prijelaza u novu tvrtku vodio se sudski postupak jer je Heres za zapošljavanje tih ljudi dobio poticaj od Zavoda za zapošljavanje. Sada će se vjerojatno dio zaposlenika ponovno prebaciti u druga poduzeća jer u poslovnom sustavu Heresa postoji, osim onoga sa sjedištem u Viru, još Heres Ugljan i Heres Obrovac.

Direktorica Heresa Obrovac Adrijana Kutuzović kaže da još nije ništa konkretno odlučeno jer su sada ljudi na godišnjim odmorima. No kad se nazove kamenolom Heresa kod Biljana Donjih, dobijete odgovor da to više nije Heres Vir, nego Heres Obrovac. Za taj kamenolom je inače rudarski inspektor nekoliko puta donosio rješenje o zabrani rada jer je godinama ilegalno vadio kamen.

Stečajna upraviteljica Marica Nekić ima sada najneugodniji zadatak - pripremati otkaze za 71 zaposlenika Heresa Vir, među kojima je i nekoliko žena na porodiljnom dopustu i nekoliko radnika na dužem bolovanju.

- Imam informaciju da Heres radnicima duguje dvije zaostale plaće, a kolika će ukupna potraživanja na koncu biti, tek će se vidjeti - kaže Nekić.

U Heresu, kao i u većini privatnih tvrtki, sindikata nema i sada se nitko organizirano ne zauzima za njihova prava. Ivan Miličević, osnivač tvrtke Miličević d.o.o., poznat i kao ugledni član HSP-a i aktualni dopredsjednik Županijske skupštine, a u javnosti slovi i kao vlasnik Heresa iako je službeno vlasnica direktorica Mira Barišić, kaže da je u sve ove poslovne probleme upao zbog lihvarskih kredita Croatia banke.

No zbog toga mu prijeti i zapljena osobne imovine, odnosno kuće na Viru. Prije mjesec dana je Porezna uprava na javnoj dražbi prodala dio imovine Heresa.

Porezna uprava je zaplijenila imovinu vrijednu 18,2 milijuna kuna radi naplate duga na ime neplaćanja poreza, a računa se da dugovi Ivana Miličevića, odnosno njegova poslovnog sustava, premašuju 30 milijuna kuna.