ZADAR- Grad Zadar otvara i postupak javne nabave za sustav za upravljanje elektroničkim dokumentima i digitalnu pisarnicu, što će biti temelj informatizacije gradske uprave koja se najavljuje posljednjih godina. 


Ovaj put je to „misija" pročelnika Alana Kocipera, koji bi počeo od pisarnice.- digitalizacijom tog ulaza u gradsku upravu, u svakom trenutku će se znati gdje se nalazi taj dokument, istaknuo je Kociper navodeći kako se samo za Gradsko vijeće i kolegij gradonačelnika generira 300 tisuća dokumenata. Kada se pisarnica digitalizira, smanjit će fizičko kolanje papira, a bit će to i značajna materijalna, ali i ušteda radne snage, ustvrdio je Kociper i dodao kako će se efekti toga vidjeti za godinu do dvije dana.

Iako taj sustav vrijedi 400 tisuća kuna, Grad Zadar će ga financirati kroz tri godine. Kako je pojasnio Alan Kociper, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, novi sustav Gradu Zadru će donijeti broje uštede, koji će se vidjeti već kroz jednu ili dvije godine. Novi sustav ujedno je i temelj za informatizaciju Gradske uprave.