Zadarski "Ploter" izabran je za izvođača radova na dva za Novigrad vrlo značajna objekta - sanaciji povijesne Fortice i rekonstrukciji magazina Dežderatovica. Pripreme traju već nekoliko godina, sve je projektirano, pribavljena je i suglasnost Ministarstva kulture koje je dalo i dio sredstava, a proveden je i javni natječaj na koji se javilo šest ponuđača.

Najpovoljnije cijene na oba objekta imao je "Ploter", koji će izvesti radove za 1,2 milijuna kuna. Utvrda Fortica izgrađena je u 13. stoljeću, krbavski knezovi Kurjakovići su je kasnije pregradili i godinama je već u ruševnom stanju. Nekadašnji zadružni magazin Dežderatovica u središtu mjesta čeka temeljita rekonstrukcija, a u tom prostoru predviđen je muzeja ribarstva. Radovi su već počeli, a direktor "Plotera" Slavko Šimović predviđa da će sve biti dovršeno do proljeća.