U sljedeći četvrtak pred Gradskim vijećnicima naći će se Odluka o odabiru ponude Zagrebačke banke za dugoročni kredit u visini 18,5 milijuna EUR-a.

Sredstva se osiguravaju u Proračuna Grada Zadra za 2011. Prva rata dospijeva na naplatu 1. rujna 2012., a zadnja 1. rujna 2018 godine. Kredit se vraća 7 godina, bez perioda početka, a glavnica se otplaćuje prema sljedećoj dinamici:

Prva i druga godina otplate po 1,85 milijuna EUR-a glavnice godišnje
Treća i četvrta godina po 2,5 milijuna EUR-a glavnice godišnje
Perta i šesta godina po 3,26667 milijuna EUR-a glavnice godišnje
Sedma godina otplate 3,26660 milijuna EUR-a glavnice godišnje.

Nominalna stopa iznosi 2,7% promjenjiva, koja se obračunava dnevno, a dospijeva i naplaćuje se tromjesečno.

Nakon što Gradsko vijeće prihvati Odluku potpisat će se ugovor sa Zagrebačkom bankom o prihvaćanju uvjeta.

Podsjetimo, novac je Gradu Zadru potreban za otplatu glavnice za obveznica od 18,5 milijuna eura te još pola millijuna eura za pripadajuće kamate koja se 1. rujna mora uplatiti Hypo banci. Do sada je Grad Zadar samo za kamate iz proračuna isplatio 6,5 milijuna eura.

Uz otplatu obveznica za gradnju dvorane, Grad ima i obvezu vraćanja kamata od 8,8% preko SC Višnjik za obveznice koje su u iznosu od 9,6 milijuna eura izdane za dovršetak sportskog kompleksa. To je iznos od 70 milijuna kuna koje je Vlada odobrila Zadru za dovršetak i opremanje polivalentne dvorane.