DEKORATIVNI BETON - NOVA DIMENZIJA VAŠEG OKOLIŠA

CEMEX KULIR (dekorativni beton s vidljivim agregatom) je jedinstveni sustav izrade ukrasne površine monolitne betonske plohe, koja se dobije ispiranjem sloja cementne paste. Površina se sastoji od prirodnog ili umjetnog agregata malih (ali različitih) dimenzija te različitih boja, što naglašava prirodni izgled. Dekorativni beton s vidljivim agregatom napravljen je od betona s posebnom recepturom određene granulometrijske krivulje agregata. Dekorativni betoni s vidljivim agregatom se proizvode i isporučuju razreda čvrstoće C25/30 te s maksimalnom veličinom zrna agregata od 8 mm. Površine od dekorativnog betona se odlikuju izvanrednom otpornošću na vremenske i ljudske utjecaje te čvrstoćom i trajnošću.

Ovako obrađene površine doprinose prirodnijem izgledu područja, a u kombinaciji s drugim prirodnim materijalima omogućuju vrlo učinkovita I kreativna rješenja. Zahvaljujući čvrstoj monolitnoj izvedbi stvara se stabilna površina bez rizika slijeganja pojedinih dijelova. Čvrstoća i trajnost materijala omogućuju dugotrajno korištenje.

Površine izrađene od dekorativnog betona s vidljivim agregatom su jednostavne za održavanje jer njihova cjelovitost ne dopušta rast trave i drugih korova. Brza i učinkovita ugradnja ima pozitivan učinak na konačnu cijenu proizvedene površine.
CEMEX KULIR je savršena kombinacija komunalnih svojstava betona i prirodnog kamena u izgledu i karakteru. Primjenjuje se za nogostupe, šetnice, biciklističke staze, područja uz obiteljske kuće, pješačke zone, javne trgove, područja oko bazena, terase i parkove.


CEMEXov certificirani partner - garancija kvalitete

Tvrtka CEMEX razvila je tehnologiju izvođenja CEMEX KULIR dekorativnog betona s vidljivim agregatom. Razvijenu tehnologiju je moguće kvalitetno izvesti isključivo upotrebom svježih mješavina betona koje proizvodi CEMEX BETON d.o.o. te uz poštivanje uvjeta za izvođače radova u pogledu stručnosti i opremljenosti.
CEMEX neprestano širi mrežu certificiranih partnera koji posluju u skladu s uvjetima za certificiranje izvođača a sve kako bi konačni proizvod - površina izrađena od dekorativnog betona s vidljivim agregatom - bio uvijek i u potpunosti tražene kvalitete CEMEX.

Kontakt:

CEMEX BETON d.o.o.
Tvornica betona Zadar, Nikole Jurišića bb
mob.: 099 217 9232, faks: 023 343 007