ZADAR- Nakon trogodišnjeg eksperimentalnog uzgoja, zadarski Cromaris je ovih dana na tržište izbacio 10 tona uzgojenog zubaca. Kod nas poznat kao car ribe, uzgojeni zubatac je revolucija u marikulturi, budući da je malo onih koji su uspjeli u umjetnom uzgoju te bijele ribe.


U Cromarisu to je vrhunac uzgoja u paleti na kojoj su noviji kornatska hama i pagar, te otprije orada i brancin, nasađeni u mrjestilištu Nin a uzgojeni u kavezima Košara i Lamjana.

Renata Barić, voditeljica Cromarisovog odjela za istraživanje i razvoj istaknula je kako se tehnologija uzgoja zubaca još uvijek prilagođava novoj vrsti. U odnosu na uhodani uzgoj orada i brancina, "car od riba" je plašljiviji, istaknula je šefica tehnologije uzgoja u Cromarisu za Radio Zadar

- Vrlo je plah zato jer je to riba koja nije navikla živjeti u kavezima. Brancini i orade su već generacijama uzgajaju u kavezima kao i njihovi roditelji i preci, tako da su se oni na to prilagodili, a zubatac još uvijek nije potpuno prilagođen. To je naš autohtoni zubatac izlovljen u Kornatima, izmrijestili smo ga u našem mrjestilištu u Ninu i počeli uzgajati u kavezima, kazala je Renata Barić, koja je sa svojim timom autorica tog velikog proizvodnog uspjeha Cromarisa.