ZADAR- Danas je održana svečana promocija 19 prvostupnika psihologije koji su obranili završni rad 2013. godine. 


Promocija sveučilišnih prvostupnika (baccalaureusa) priređena je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Promociju je vodila pročelnica Odjela psihologije prof. dr. Ana Proroković, a promotorica je bila doc. dr. Irena Burić. Bila je to još jedna uspješna generacija studenata psihologije na Odjelu za koji svake godine, od uvođenja državne mature, najviše je prijava kandidata. 
Diplomu prvostupnika danas su dobili Bruno Barać, Marta Grbić, Fanika Ivaković, Martina Jabuka, Antica Jurjević, Katarina Kamber, Ivana Knežević, Martina Marić, Hrvoje Marin, Matea Marinović, Iva Sofija Miloš, Lucija Mrkela, Lucija Pavin, Lana Sigurin, Marko Stijić, Tea Tarčuku, Ena Uzelac, Milka Vučić, Jelena Zubčić.