ZADAR - Dom hrvatske mladeži, građane novcima samodoprinosa građana Zadra u pred kraj prošlog stoljeća, još uvijek je zalogaj sporenja između Grada Zadra i Republike Hrvatske.
Država se uknjižila na taj objekt, koji je i pod zaštitom kao spomenik kulture, a Grad Zadar stavio je  3. srpnja zabilježbu na spor koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zadru, gdje se pravno nastavlja  utvrđivati  vlasništvo. Na toj nekretnini, za koju se držalo kako pripada Gradu Zadru, upisana je Republike Hrvatske.

Istog dana je na Trgovačkom sudu u Zadru došlo do izmjene u registraciji gradske tvrtke Dom Hrvatske mladeži.
Odlukom Gradonačelnika s mjesta direktora povučen je Neven Klarin, a imenovan Mirko Jošić.
To što Klarin već desetak godina nije direktor DHM-a, a u međuvremenu je to bio Darko Dell Orco koji je davao izvještaje na sjednici Gradskog vijeća o poslovanju te gradske tvrtke, nismo dobili objašnjenje pravne službe Grada Zadra. Gradonačelnik Božidar Kalmeta nam je rekao kako su tek sad izbrisali Klarina, jer je to bilo, naprosto, zaboravljeno, a zbog čega je imenovao Jošića, to je pitanje na koje od jučer čekamo odgovor.