Zadranin Sandi Špaleta dobri je duh slijepih i slabovidnih osoba.

On se uključio u pilot-projekt videćeg pratitelja koji je počeo u veljači, a trajat će tri godine. Jedan dan s njim provela je ekipa HTV-a.

Zadranin Zlatan ne vidi punih šesnaest godina. Život mu je ipak lakši otkad ga na razne događaje prati videći pratitelj Sandi. Jednostavno možete računati da će on sljedeći četvrtak u 15 sati popodne doći ako smo se dogovorili. Je li to zbog odlaska doktoru, frizeru, ili u kupnju, nekakva rekreacija, kaže Zlatan.

Udruga slijepih okuplja više od 240 članova.

Mnogim slijepim i slabovidnim osobama pomaže obitelj, ali ne mogu se na nju uvijek osloniti.

Trebalo je tako stići i na turnir u pikadu. U tijeku je županijsko natjecanje i ekipa postiže zavidne rezultate gdje god da se pojavi. Pune vitrine pehara svjedoče da su slijepe i slabovidne osobe veoma zainteresirane za sportske aktivnosti. Naravno, sve je prilagođeno njima.

Pomagala ne mogu u svemu zamijeniti čovjeka. Novac je za videćeg pratitelja osiguran za sljedeće tri godine. A svi se nadaju da će surađivati i nakon tog roka.