Općinski sud u Zadru donio je dvije presude za vraćanje preplaćenih iznosa kamata i zakonskih zateznih kamata nakon već izvršene konverzije CHF kredita.  Sud je utvrdio da nema zastare potraživanja.

Nakon niza nepravomoćnih presuda kojima se nalaže isplata preplaćenih kamata dužnicima oštećenim nezakonitim povećanjima kamatnih stopa u ugovorima o kreditu, veliko je zadovoljstvo ustvrditi kako je, pored presuda koje su donesene prije izvršene konverzije CHF kredita, pred općinskim sudovima doneseno i nekoliko presuda nakon provedene konverzije CHF kredita. 

U dvjema najnovijim presudama tužitelji su zatražili tužbom da se kao zakonita kamata kod otplate kredita prihvati kamata u iznosu ¼ zatezne kamate, i to od 1. siječnja 2008., budući da je od toga datuma na snazi članak 26. Zakona o obveznim odnosima u kojem je propisano da se u slučaju kada kamata nije ugovorena primjenjuje ¼ zatezne kamate. Na svaki pojedinačni iznos preplaćene kamate tužiteljica će dobiti još i iznos zakonite zatezne kamate. Zanimljiva činjenica u svemu tome jest i to da su tužitelji prije izricanja presude na temelju tzv. Zakona o konverziji već izvršili konverziju CHF kredita u euro kredit.

Radi se, naravno, o nepravomoćnim presudama, pa ne smijemo prejudicirati potvrdu tužbenog zahtjeva kao konačni sudski stav.

Sud je utvrdio, baš kao i pravomoćna presuda VTS-a RH i Vrhovnoga suda RH u kolektivnom postupku u „slučaju Franak", kako je odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope ništetna, kao i to da tužiteljica ima pravni interes za vođenje parnice i nakon konverzije, citiramo dio presude:

„U Dodatku ugovora o kreditu (o konverziji) nije navedeno da se određuje i kamatna stopa sukladno ZOO-u i Direktivi već se tim dodatkom jednostavno određuje kamatna stopa, onako kako je ista vrijedila za kredite koji su u navedenom razdoblju ostvarivani u valuti Euro, dakle i za te kamatne stope i za promjenu istih, nisu vođeni pojedinačni pregovori već je kamatna stopa mijenjana prema odluci jedne strane (tuženika) a takav tijek i promjena kamate samo inkorporirani u Dodatak ugovora o kreditu za tužiteljicu... Drugim riječima, konverzija je rađena s pretpostavkom da je činidba (koja je predmet Ugovoru o namjenskom kreditu) bila i određena i odrediva, za što je u ovom postupku utvrđeno da nije bio slučaj."

Sud je odbacio sve prigovore banke, uključujući pozivanje banke na zastaru, pri čemu je to obrazložio zakonskim odredbama:

- o pravu na isticanje ništetnosti, koje ne zastarijeva,
- o tome da zastara počinje teći prvoga dana nakon što vjerovnik ima pravo tražiti ispunjenje obveze (u ovome slučaju vjerovnik je tužiteljica),
- o tome da podnošenjem tužbe dolazi do prekida zastare, nakon čega zastara teče ispočetka po pravomoćnosti presude. 

Citirana stajališta suda potvrđuju sve ono što Udruga Franak tvrdi, a to je sljedeće:

1. Da su u konverziji CHF kredita primijenjene nezakonito povećavane kamatne stope iz euro kredita.
2. Da su u konverziji primijenjene i nezakonite fiksne marže iz euro kredita.
3. Da su ništetne i nezakonito povećane kamate i nezakonite fiksne marže, unatoč tome što su dužnici potpisali da ih prihvaćaju, jer se o njima nije moglo pregovarati, kao što se nije pregovaralo niti o ništetnim odredbama o načinu promjene kamate u originalnim ugovorima o kreditima.

Važno je reći da se sve to što se odnosi na nezakonite ugovorne odredbe u CHF kreditima odnosi isto tako i na kredite s valutnom klauzulom euro te na kunske kredite bez valutne klauzule.

Ne prejudicirajući konačni ishod pojedinačnih postupaka svakako su iznesena pravna shvaćanja ohrabrujuća za sve dužnike koji i nakon konverzije još uvijek vode svoje sporove protiv banaka na sudovima. Sigurni smo stoga da i najnovija akcija Udruge Franak vezana za dužnike u euro kreditima, u obliku logističke pomoći za podizanje privatne tužbe, ne može završiti nikako drugačije nego novom pobjedom Udruge Franak.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!