Do konca 2019. godine Grad Zadar planira pokrenuti ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti ukupno vrijedna oko 250 milijuna kuna, javljaju iz gradske uprave. 

Riječ je o 16 projekata odnosno mjera iz uslužnog sektora i sektora kućanstva, prometa i javne rasvjete planiranih u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2017. - 2019. godine. 

Gradsko vijeće Grada Zadra Akcijski plan je usvojilo je 4. kolovoza a bit će predstavljen u srijedu u Gradskoj knjižnici Zadar s početkom u 13.30 sati u sklopu 5. Tjedna energetske učinkovitosti.

Iz Proračuna Grada Zadra će se, počevši od 2017. godine, godišnje izdvajati oko 400.000 kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća te oko 300.000 kuna za povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada. 

Građani će za ugradnju solarnog toplinskog sustava ili kotla na drvnu biomasu u obiteljskoj kući moći ostvariti sufinanciranje do 12.000 kuna, a za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice ili zamjenu stolarije i do 30.000 kuna. 

Stanari u višestambenim zgradama iz ovih će sredstava moći sufinancirati energetski pregled i izradu energetskog certifikata kao i izradu projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti do maksimalnog iznosa od 50.000 kuna odnosno 200.000 kuna ukoliko se radi o povezanim višestambenim zgradama. Tijekom sljedeće godine 160 kućanstava dobit će i besplatno energetsko savjetovanje. 

Što se tiče ulaganja u energetsku učinkovitost javnog sektora, u 2017. godini planirano je uvođenje solarnog sustava i zamjena energenta za grijanje u ŠRC Ravnice, dok se tijekom trogodišnjeg razdoblja planira provesti rekonstrukcija kotlovnica i zamjena postojećeg energenta za grijanje u svim objektima javnog sektora u kojima je isto moguće provesti, posebice u dječjim vrtićima i osnovnim školama, kao i sveukupna energetska obnova zgrada dječjih vrtića, osnovnih škola te ostalih objekata javnog sektora (zgrade Gradske uprave u Ulici Brne Krnarutića 13 i ŠRC Mocire). 

Tijekom sljedeće godine provest će se i projekt EnerMO - Istraživanje potencijala korištenja energije iz mora na vanjskom nizu otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru kojim će se odrediti potencijalne lokacije za postavljanje pilot postrojenja, izraditi predstudija izvodljivosti s tehničko-ekonomskom analizom za adekvatne lokalitete i akcijski plan za razvoj korištenja energije mora na otočnom području Grada Zadra.

Među planiranim projektima vrijedi istaknuti i uvođenje inteligentnog prometnog sustava (ITS) i rekonstrukciju prometnica na području grada Zadra te uvođenje sustava pametnog upravljanja parkirališnim mjestima kojima bi se smanjila prometna preopterećenost i onečišćenje okoliša te povećala prometna sigurnost, kao i uvođenje sustava dijeljenja vozila javnog sektora koji obuhvaća uvođenje sustava upravljanja voznim parkom javnog sektora, zamjenu dijela vozila električnim vozilima i uvođenje kriterija zelene javne nabave za nabavu novih vozila. Također se u sektoru javne rasvjete planira zamjena 4.500 postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete energetski učinkovitijima.

Realizacija navedenih projekata ostvarit će na godišnjoj razini uštedu od 2.849 MWh, a projekti se, osim iz Proračuna Grada Zadra, planiraju financirati iz regionalnih, nacionalnih i europskih izvora.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2017. - 2019. godine izrađen je u sklopu projekta „CB-GREEN; prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje", a izradila ga je Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever).

Projekt CB-GREEN; prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje je odabran za sufinanciranje u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. - 2013., provodi se od 1.4.2015. do 31.3. 2017., i ukupno je vrijedan 499.066,54 eura.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti na području Republike Hrvatske vrijedan je 245.961,94 eura, a projekt se provodi u suradnji 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta „CB-GREEN" je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskom kantonu kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru.