Rat protiv čovjeka naziv je knjige prof. dr. Josipa Mužića u izdanju Glasa Koncila koja će se u srijedu 30. studenog predstaviti u crkvi sv. Dimitrija u 19,00 sati. 

Prof. dr. Borislav Dadić predstavlja knjigu koja obrađuje probleme ropstva, trgovine organima i holokausta i ukazuje na velike razmjere rata protiv čovjeka. 

Događaj organiziraju Zadarska nadbiskupija i Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, a u sklopu manifestacije Krševanovi dani kršćanske kulture.