Novu 2017. godinu u Hrvatskoj dočekalo je, prema jutarnjim podacima E-visitora na dan 1. siječnja, 60.210 gostiju, od čega 44.390 stranih turista.

Na stranicama Ministarstva turizma objavljena je lista deset najposjećenijih odredišta među kojima je i Zadar. Raspored je: Zagreb, Poreč, Dubrovnik, Opatija, Mali Lošinj, Umag, Split, Rovinj, Labin i Zadar.

Najviše turista bilo je iz Austrije, Italije, Slovenije, Njemačke, BiH, Švicarske, Mađarske, SAD i Srbije. Ukupno je 43.825 turista boravilo u hotelima, 983 u kampovima, a 8295 u objektima u domaćinstvu.