Županijski vijećnici Akcije Mladih Marko Pupić Bakrač, Ante Rubeša i Kristijan Kotlar predali su na današnjoj sjednici Županijske skupštine amandman na Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Ovim amandmanom traže povećanje sredstava za mjere demografske obnove za iznos od 3 752 600 kuna koji bi se, prema njihovom prijedlogu, osigurao kroz smanjenje sredstava za poslovanje Ureda župana, naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela skupštine kao i donacija političkim strankama.

U obrazloženju njihovog prijedloga stoji: 

- Ovim amandmanom povećala bi se sredstva za demografske mjere u proračunu sa predviđenih 1 840 000 kuna na 5 592 600 kuna. Uz to predlažemo da se Pravilnikom uredi kako će Zadarska županija isplatiti ova sredstva kroz porodiljne naknade na područjima od posebne državne skrbi, slabo razvijenim ruralnim područjima i otocima. Naime besmisleno je neučinkovito da Zadarska županija isplaćuje porodiljne naknade u gradu Zadru i drugim razvijenim primorskim općinama. Na tim područjima sredstva za tu namjenu dužne su osigurati visokorazvijene općine i gradovi. Svrha županije je da osigura ravnomjeran gospodarski i demografski razvoj svih dijelova županije. S ovim sredstvima i ovakvom raspodjelom postigao bi se demografski boom na sada praznim i opustošenim dijelovima Zadarske županije. Za prvo novorođeno dijete porodiljna naknada iznosila bi 2.000 kuna, drugo 4.000 kuna, treće 15.000 kuna, četvrto i svako iduće novorođenče 30.000 kuna.

Da bi se povećala sredstava za demografske mjere-porodiljne naknade smanjila bi se sredstva Uredu župana za 1 150 000 kuna, naknade vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela za 1 452.600,00 te donacije političkim strankama za 1 150 000 kuna. Po potrebi dodatna sredstva za ovu svrhu mogu se osigurati rebalansom proračuna.

Ured župana kako i stoji u prijedlogu proračuna obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću... u tu svrhu sasvim dovoljan će biti iznos od 1 254 600 kuna koliko županu ostaje u proračunu.

Valjda je rješavanje najvećeg gorućeg problema u zadarskoj regiji i RH bitnije od savjetovanja, protokola, financiranja kojekakvih partija i stražnjica županijskih vijećnika.