U sklopu EU projekta Perma - Horti - Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića zajedno s partnerima razvit će inovativni program osposobljavanja u sektoru hortikulture.

- Nakon odgojnog-obrazovnog programa, želimo nastaviti djelovati i za cjeloživotno obrazovanje. Nadamo se da će novi program zaživjeti te da će od njega naša škola moći živjeti, poručila je ravnateljica Jelena Gulan.

Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat", Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica - Zadar i „Nasadi". 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, djelatnici iz ovog sektora iznimno su traženi, ali nedostaje kvalificirane radne snage, naglasio je voditelj projekta Senad Salihović.

Kroz ovaj projekt 45 nezaposlenih žena, među kojima su i bivše ovisnice kao pripadnice ranjive skupine, steći će nova znanja koja će im omogućiti lakši pronalazak zaposlenja. Na edukacijama, koje će voditi djelatnici Nasada, proći će i 80 učenika srednjih škola te 10 učenika iz OŠ Voštarnica za koje će ovaj program imati i terapijsko djelovanje. Provest će se i kampanje u znaku poduzetničkog aktiviranja te uspostaviti klub za zapošljavanje. 

Ukupna vrijednost projekta koji će trajati do svibnja 2020. godine je 854.143,73 HRK. Njih u cijelosti pokriva Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.