Upravno vijeće Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, UNESCO-ov Centar II kategorije, raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, priznato stručno radno iskustvo na području zaštite kulturne baštine, aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika te uz sve posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

U natječaju je uz navođenje prava različitih prednosti priložen i link koji opisuje na koji način prednost mogu ostvariti kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Ravnatelja će imenovati ministrica kulture na prijedlog predsjednika Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od 4 godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave , a zanimljivo je da molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski).

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je 2007. godine otvorio tadašnji ministar kulture Božo Biškupić s ciljem očuvanja i promoviranja podvodne kulturne baštine Hrvatske, Sredozemlja i Europe. Za privremenog ravnatelja odabran je Luka Bekić, koji je na tom mjestu ostao do danas, u dva četverogodišnja mandata.