Nakon postupka pregleda i ocjene ponuda Ministarstvo državne imovine objavilo je rezultate natječaja za davanje u zakup napuštenih odmarališta na Jadranskoj obali koja su, u vrijeme bivše države, koristili radnici tvrtki iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Za 15 nekretnina pristiglo je ukupno 362 ponuda, a predviđeno je sklapanje 12 ugovora o zakupu nekretnina među kojima i za odmaralište Partizan u Biogradu. Unatoč tome što je najviša od 24 pristigle ponude iznosila preko milijun kuna, kao najbolja sa svim ispunjenim uvjetima ocijenjena je ponuda od 761.000 kuna, što je i dalje višestruko više od početnog iznosa zakupa od 186.280 kuna godišnje. Najveći je ovo iznos postignut na natječaju ministarstva.

Derutna zgrada površine 9.314 m2 nalazi se na adresi Put Solina 45, u samom centru grada. Ugovor se sklapa na 30 godina, a zakupnik, čije ime nije objavljeno, dužan je u roku od tri godine, tijekom kojih će plaćati polovicu najma, nekretninu staviti u ugostiteljsko-turističku funkciju.