Ove godine Svjetski dan svjesnosti o autizmu u cijeloj zemlji, pa i u Zadru na Narodnom trgu, obilježio se pod motom "40 godina sustavnog zanemarivanja obitelji s autizmom u Hrvatskoj". Prošlo je punih 40 godina od osnivanja prve udruge roditelja djece s poremećajem autističkog spektra, a gotovo svi problemi s kojima su se roditelji susretali davne 1979. ostali su neriješeni do danas.

- Najveći je problem taj što nemamo dijagnostički centar gdje roditelji mogu poći kada se sumnja na autizam, što znači da moraju ići u više ustanova da bi došli do dijagnoze. Također, još nije sustavno riješena rana intervencija koja uključuje što intenzivniji rad s djecom do treće godine, a koja ovisi o fiskalnom kapacitetu grada i županije. Drago nam je što su se vrtići i škole u posljednje vrijeme počeli senzibilizirati za djecu s autizmom. No kada osobe navrše 27 godinu sve ostaje na skrbi roditelja, osim u najvećim gradovima, rekao je Ante Armanini, predsjednik Udruge za autizam Zadar.

U Zadru je situacija nešto bolja jer postoji rana intervencija koja je smještena u Caritasu Zadarske županije. Vrtić Latica i nešto redovitih vrtića, kao i škola Voštarnica primaju djecu i s težim oblicima autizma. Županija broji 202 takve osobe, od čega su njih 35 stariji od 21 godine. Činjenica je da autizam, kao i ostale dijagnoze, dosta skup. Postoje privatni kabineti za senzornu integraciju, za vježbanje, sportske aktivnosti, ali su veliko opterećenje za budžete roditelja.

- Nadamo se skorom rješavanju pitanja Mocira, gdje 50% investicija u Centru pripada Ministarstvu socijalne skrbi, odnosno cijelo zapadno krilo. Cijeli kat tog zapadnog dijela zgrade trebao bi biti Odjel za autizam, gdje će se održavati cjelodnevni i poludnevni boravci, a imati će i mobilne timove za pomoć obiteljima i centar za hitna stanja u manjem dijelu. Uklopila bi se tamo Latica i Voštarnica, kao i Centar za ranu intervenciju.

- Zahvaljujem stručnjacima na njihovom radu, predanosti i organizaciji koja je pokazala da se djeca s poteškoćama u razvoju, naročito iz spektra autizma, mogu danas jako lijepo razviti čak i do mjere da potpuno dostižu svoje vršnjake. Autistična djeca trebaju jaku podršku i što ranije krene intervencija, njihova rehabilitacija postiže bolje rezultate. Zadar ima dobre ljude velika srca i zapravo je upravo to pokretač koji daje prostora nama roditeljima da ne moramo drastično mijenjati svoj stil života. Nadamo se da ćemo kao Udruga biti podrška svim mamama koje se susreću sa pojmom autizam, govori nam Sandra Matešić, majka malog Ante.