Zadarska županija svoje će vlasništvo nad Srednjoškolskim đačkim domom prenijeti na dvije škole, kojima je također osnivač - Medicinsku školu Ante Kuzmanića i Strukovnu školu Vice Vlatkovića. Ovaj manevar Županija radi kako bi za obnovu doma osigurala sredstva za obnovu iz dostupnih fondova.

Ove su dvije škole, naime, postale Regionalni centri kompetentnosti i kao takvi imaju pravo na povlačenje novca iz natječaja kojim je osigurano preko 563 milijuna kuna. Između ostalog, kao prihvatljiv trošak navode se ulaganja u smještajne kapacitete, i to samo ako su smještajni kapaciteti, odnosno djelatnost smještaja učenika, u sastavu škole.

- Opcija ukidanja Srednjoškolskog đačkog doma kao samostalne pravne osobe nije prihvatljiva. Ona bi značila pripajanje jednom od dva centra kompetentnosti. Radilo bi se o jednoj prijavi i manje raspoloživih sredstava. Također, domovi u sastavu imaju puno manje kapacitete, tj. od 30 do 100 ležajeva. Jedna prijava znači i manje dostupnih sredstava za potrebne građevinske radove na Domu, istaknuo je u svom prijedlogu, koji će se naći na Županijskoj skupštini, pročelnik Ivan Šimunić.

Srednjoškolski đački dom izgrađen je 1962. godine i nužno je uložiti značajna sredstva u njegovu modernizaciju. Stoga je potrebno izvršiti i etažiranje nekretnine te prenijeti u vlasništvo školama sukladno njihovim utvrđenim potrebama. Dvjema školama dopunit će se djelatnost smještaja i tako stvoriti pretpostavke za mogućnost prijave na ograničeni poziv.

Nakon etažiranja, prijenosa vlasništva, dopune djelatnosti, prijave na natječaj, odobrenja sredstava i završetka radova Srednjoškolski đački dom i dvije škole sklopit će ugovor o poslovnoj suradnji o korištenju imovine. U tijeku su aktivnosti u vezi prijave na natječaj koje provodi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.