Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač  uputio je priopćenje za javnost u kojem postavlja pitanja županu Božidaru Longinu te Marini Dujmović Vuković, kao predstavnicima osnivača i Upravnog vijeća Narodnog muzeja.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

David Ricov, Renata Peroš i Narodni muzej tužili su novinare zbog nanošenja duševnih boli. Neke od tih tužbi su povučene nakon nagodbe s novinarima (s kojima se nakon toga poslovno surađivalo).

Protiv onih s kojima nije postignut dogovor postupak je u tijeku.

Mene zanima:
1. Kako je moguće da pravna osoba u ovom slučaju Narodni muzej trpi duševne boli te da mu je povrijeđen ugled i čast ?
2. Da li u postupku protiv novinara Davida Ricova, Renatu Peroš i Narodni muzej zastupa isti odvjetnički ured, isti odvjetnik ?
3. Tko plaća troškove odvjetnika i postupka i u kojem omjeru ?
4 .Budući je donesena pravomoćna sudska presuda da je zapošljavanje Davida Ricova protuzakonito čime se pisanje novinara pokazalo istinitim koja je svrha tužbe u koju je uključen i Narodni muzej čiji je osnivač Zadarska županija ?
5. Da li ste župane Vi i Upravno vijeće bili upoznati sa tim da Narodni muzej sudski progoni novinare ?
Molim Vas da mi na pitanja odgovorite taksativno po rednim brojevima kako su i postavljena.