Iz Odjela za kulturu i sport Grada Zadra sjetili su se nakon 13 godina da moraju zamijeniti dotrajale i opasne kamene ploče oko bazena na Kolovarama koje će postati gradilište.

Sezona plivanja za neke je već i počela a nadležni su raspisali natječaj na koji je prošlog četvrtka stigla samo jedna prijava koju je dao Stipčević, inače gradski koncesionar. Oni će u roku od 30 dana obaviti posao za koji su dali ponudu od 147 136 kuna bez PDV-a ali samo na zapadnoj strani bazena koja se najviše koristi.

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 150.000 kuna (bez PDV-a). Bazen na Kolovarama je pod upravom gradske ustanove Zadarski sport koju vodi Jurica Dilber.

Drugi zahvata na sportskom objektu u nadležnosti istog Odjela za kulturu sport odgođen je za neko vrijeme.

Za posao sanacije izloacije u prostorijama Veslačkog doma, procijenjene vrijednosti 950 tisuća kuna, Grad Zadar je poništio natječaj iz ožujka na koje su stigle dvije ponude. One su se mogle samo djelomično pregledati jer su uočene greške u troškovniku koje nije bilo moguće ukloniti, navodi se u obrazloženju odluke o poništenju koju je potpisao gradonačelnik Branko Dukić.

Troškovnik kao i projektnu dokumentaciju izradio je zadarski Aniva Inženjering kojeg je angažirao Grad Zadar kao investitor. Iako se radi o klasičnom sukobu interesa, ta se tvrtka javila i na natječaj za izvođenje radova s ponudom od 842 521 kuna koja je ispod procijenjene vrijednosti koju su oni napravili. Tvrtka Almes iz Rijeke, registrirana za specijalne građevinske radove ponudila je 926 tisuća kuna.

Iako je u odluci o poništenju, objavljenoj 16. travnja, najavljeno kako će novi natječaj biti u travnju, još nije došlo do objave.